ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่สนใจสมัครการรับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มรพส.

ขอเชิญชวน ผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา
ที่สนใจสมัครการรับบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สามารถกรอกข้อมูลขอรับบริการได้ที่ 👇👇👇👇👇
📌📌 https://forms.gle/v3N17isqgPrb6bf5A
👉 หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
📞 05526 7000 ต่อ 8734 ,
😊 091-4134928 (พรทิพย์)

Social Share

Leave a Reply