#เลื่อนประชุม Pre-School มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว

☑️ มหาวิทยาลัยเลื่อนการประชุม Pre-School จากเดิมเป็นวันที่ 20 ก.ค.65 เชิญคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมประชุมพร้อมกัน เวลา 14.00 – 18.00 น. หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว
▪️ ตรวจสอบรายชื่อ ผู้ลงทะเบียน คลิกที่นี่ shorturl.at/efLO2
▪️ ส่งผลตรวจ ATK ผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 18-19 ก.ค. 65

Social Share

Leave a Reply