ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีฯ ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส.ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค

#ปันน้ำใจในวันแม่แห่งชาติ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในฐานะนายกสโมสรโรตารีพิษณุโลก นำทีมบุคลากร มรพส. ร่วมจัดเตรียมถุงปันน้ำใจ/ข้าวสาร/เครื่องอุปโภค-บริโภค เพื่อเตรียมไปบริจาคแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงวิกฤติ Covid-19 ▪ ทั้งนี้ สโมสรโรตารีพิษณุโลกจะมีการส่งมอบถุงปันน้ำใจในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง และผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก▪ 12 สิงหาคม 2564 จะส่งมอบแก่จุดบริการต่างๆ 4 จุดในจังหวัดพิษณุโลก

Social Share

Leave a Reply