ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับมอบโล่ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์

วันนี้พุธที่ 11 สิงหาคม 2564 🕜เวลา 10:00 น.👌⚖️ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับมอบโล่ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ ประเภท🎖️ศิษย์เก่าเกียรติยศ🏆 ให้เกียรติมอบ โดย 🧑‍🎓✍️รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลาต่อมาอธิการบดี มรพส.ได้บันทึกเทป กล่าวความรู้สึกในการได้รับการยกย่องเป็น🎊ศิษย์เก่าดีเด่น โดยจะมีการจัดกิจกรรม “วันศึกษาศาสตร์”ในวันที่ 14 ส.ค.นี้ ณ คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร

Social Share

Leave a Reply