ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) 

เรื่อง  ขอเชิญร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online)

 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศในกิจกรรม PSRU BOOK FAIR 2021 (Online) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้ปรับให้อยู่ในรูปแบบการเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ทั้งนี้ท่านสามารถเสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศผ่านระบบบริการเสนอซื้อหนังสือออนไลน์ (Buy Books Online) ได้ที่  http://202.29.80.65/buybooks  ตั้งแต่วันที่ 1 – 24 ธันวาคม 2564 นี้

 

ร่วมเสนอแนะและสั่งซื้อหนังสือได้ที่ :
 http://202.29.80.65/buybooks/

        หรือ สแกน QR CODE

สอบถามเพิ่มเติม

โทร : 0-5526-7224-5

Inbox : PSRU.LIB

Line : PSRU-LIB

Website : https://library.psru.ac.th

Social Share

Leave a Reply