ขอเชิญสัมผัสนิทรรศการภาพถ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม PSRU PHOTOGRAPHY EXHIBITION ในโลกเสมือนจริง Metaverse Spatial

ขอเชิญสัมผัสนิทรรศการภาพถ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
PSRU PHOTOGRAPHY EXHIBITION ในโลกเสมือนจริง Metaverse Spatial
สามารถเข้ารับชมได้ที่ https://bit.ly/PsruExhibition
ได้จัดทำขึ้นโดยผลงานของนักศึกษาปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจะมีการแสดงภาพถ่ายใน 3 ห้องดังนี้
(ห้องโถงใหญ่) แสดงภาพที่ได้รางวัลการประกวด
(ห้องด้านซ้าย) แสดงภาพมหาวิทยาลัยแห่งความสุข
(ห้องด้านขวา) แสดงภาพในอดีตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply