ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

#จิตอาสาร่วมบริจาคโลหิตสู้วิกฤติ Covid-19
▪️ ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดี มรพส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565
ณ อาคารทีปวิทย์@PSRU ( 4 เมษายน 65) โดยความร่วมมือของสโมรโรตารีพิษณุโลก, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
ได้รับความสนใจจากผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 66 ท่าน ได้รับโลหิตรวมทั้งสิ้น 27,300 CC / บริจาคดวงตา 30 ราย / บริจาคอวัยวะ 32 ราย
☑️สำหรับการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้มอบให้ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เพื่อนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วย ซึ่งขณะนี้ธนาคารเลือดและโรงพยาบาลทั่วประเทศกำลังขาดแคลนเลือดขั้นวิกฤติ
☑️เป้าหมายคุณธรรม ปลูกฝังคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาที่มหาวิทยาลัย #มุ่งเน้นปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า https://youtu.be/MSwI0aV3zmA

 

Social Share

Leave a Reply