ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น.

ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการจิตอาสาบริจาคโลหิต สู้วิกฤติ Covid-19 ประจำปี 2565 เชิญชวนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตตลอดปี 2565 ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) เวลา 08.30 – 12.00 น.

โดยกิจกรรมบริจาคโลหิตในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในปีนี้ เป็นความร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สโมสรโรตารีพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก นับเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีเป้าหมายโลหิต 1 ล้าน CC สำหรับสังคม เพื่อส่งมอบโลหิตให้กับธนาคารเลือด โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ซึ่งกำลังขาดแคลนโลหิตขั้นวิกฤติ และนำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป

นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในโครงการจิตอาสาที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการปลูกฝังค่านิยมที่ดีให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่า มุ่งสู่การช่วยเหลือสังคมตามปรัชญา “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” อีกด้วย

ขอขอบคุณ
สโมสรโรตารีพิษณุโลก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลพุทธชินราช
มณฑลทหารบกที่ 39 กองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) และ ประชาชนจิตอาสาทุกท่าน

Social Share

Leave a Reply