แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

#แถลงการณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
▶ เจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อ่านเพิ่มเติม คลิก shorturl.asia/3BGea
▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอความร่วมมือประชาคมเฝ้าระวัง หมั่นสังเกตอาการตนเอง และดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคล พร้อมทั้งให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกัน COVID-19 ในสถานที่ทำงาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และขอเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)

Social Share

Leave a Reply