#สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯเพิ่มขึ้น กองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศล่าสุด เพิ่มเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการภายใน มรพส.

 

 


psru_dfu2566

#สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกฯเพิ่มขึ้น กองทุนสวัสดิการภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศล่าสุด เพิ่มเงินสวัสดิการแก่สมาชิกกองทุนสวัสดิการภายใน มรพส.
▪️ ประกาศ ณ วันที่ 18 ต.ค. 65
☑️ อ่านประกาศ ฉบับล่าสุด คลิกที่ยนี่ https://shorturl.asia/M2WkO ◽️
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม #ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply