ชุดเฟรชชี่สุดเท่พร้อมส่งถึงมือ PSRU FRESHMAN’64 นักศึกษาใหม่ (ทุกคน) รหัส64

#ชุดเฟรชชี่สุดเท่พร้อมส่งถึงมือแล้วPSRU FRESHMAN’64นักศึกษาใหม่ (ทุกคน) รหัส64 โปรดแจ้งที่อยู่ในการจัดส่งชุด FRESHMAN”64 คลิกที่นี่ shorturl.asia/62ZuO☑ ตั้งแต่วันที่ 5 – 15 สิงหาคม 2564 👉 เมื่อน้องๆ กรอกข้อมูลครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลอย่างถี่ถ้วน….แล้วจึงกด “ส่ง” ข้อมูล …จึงจะสำเร็จ🟢#สำหรับผู้สนใจที่สั่งจองในรอบทั่วไปไม่ต้องกรอกข้อมูลนี้▪งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงครามองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา มรพส. จะดำเนินการจัดส่งระหว่างวันที่ 10 – 20 กันยายน 2564 ผ่าน FLASH EXPRESS ย้ำน้องๆก่อนเลยนะครับ ว่าสำหรับ SIZE เสื้อ และกางเกง #ต้องเป็นไปตามข้อมูลที่ลงทะเบียนจองไว้เท่านั้น (จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้) ส่วนใครที่ทำข้อมูลการจองชุดหาย หรือไม่ได้แคปหน้าจอเอาไว้ ตรวจสอบข้อมูลการจอดชุด คลิกที่นี่ shorturl.asia/Kbluf📲ประสานงานได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา มรภ.พิบูลสงคราม

Leave a Reply