การเข้าใช้งานระบบอีเมลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาค กศ.ป.ป. รหัส 64

❗👉✅ประชาสัมพันธ์การใช้งานอีเมลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาค กศ.ป.ป. รหัส 64✅👉❗สามารถใช้งานอีเมลได้ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-5526-7000 ต่อ 9415 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม   นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบอีเมลของตนเองได้ที่  https://email.psru.ac.th/

Social Share