กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

🔈กองนโยบายและแผน ขอเรียนเชิญทุกท่าน
เข้าร่วมประชาพิจารณ์ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569
🙋🙋‍♀️🙋🙋‍♀️🙋🙋‍♀️🙋🙋‍♀️🙋🙋‍♀️🙋
*****************************************************
โดยจะจัดขึ้นใน
📆วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
⏰เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
*****************************************************
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯแบบออนไลน์ :
🌸แฟนเพจ FACEBOOK : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามลิงค์ : https://www.facebook.com/pr.psru
🌸ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom
(Meeting ID: 913 5706 0859, Passcode : 060859)
*****************************************************
👆click link เพื่อ ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชาพิจารณ์และรับฟังความคิดเห็น (ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 )>>https://forms.gle/Q98bQcVEwVVbxtdUA
👆click link เพื่อพิจารณาร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569 >> https://drive.google.com/…/1vgc1IyoOJrDgjT8…/view…
👆click link เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อ ร่าง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2569

Social Share

Leave a Reply