เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี

เชิญชวนประชาคมพิบูลสงคราม ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัย ร่วมประชาพิจารณ์ “ร่าง” ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคณบดี ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น.
✅รูปแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 974 4742 9376
Passcode: 844018
✅รูปแบบ Onsite ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์@มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply