คุณคือตัวจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีกับกาซะลองช่อใหม่65 รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2565

#คุณคือตัวจริง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ยินดีกับกาซะลองช่อใหม่65 รอบที่ 2 โควตา (QUOTA) ปีการศึกษา 2565
▶️ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://reg.psru.ac.th (รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาตรี/เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ภาคปกติ
.
▶️ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา-ค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 25 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2565
.
▶️ส่งเอกสารรายงานตัว วันที่ 25 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2565
.
▶️ยืนยันสิทธิ์ (Clearing house) วันที่ 4-5 พฤษภาคม 2565 ทางเว็บไซต์ https://student.mytcas.com
📱Add Line : @reg.psru
☎ 055-267050 ,061-9128976 งานรับเข้าศึกษา PSRU

Leave a Reply