วันนี้ (29 ก.ย.64) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาภายใน 3 วันทำการ

#โอนแล้ววันนี้เงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาภายใน3วันทำการ
☑ วันนี้ (29 ก.ย.64) มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการโอนคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งเงินจะเข้าบัญชีนักศึกษาภายใน 3 วันทำการ
📲ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ shorturl.asia/FWNqy
และรีบดำเนินการผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด้วย

▶ เงินที่จะเข้าบัญชีนักศึกษา มี 2 ส่วน ดังนี้
💵เงินเยียวยาฯ จำนวน 1,069 ราย
💵เงินคืนค่าบำรุงการศึกษา จำนวน 4,441 ราย

สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา ภายหลังวันที่ 31 ส.ค.64 จะได้รับการจัดสรรในรอบถัดไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะต้องยืนยันในระบบ และผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

 

Leave a Reply