มรพส. โอนค่าบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหายหอพักให้นักศึกษาแล้ว ขอให้ตรวจสอบบัญชีตนเองด้วย

ม. โอนเงินให้น้องๆแล้วนะคะ
☑ วันนี้ กองคลังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โอนค่าบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหายหอพักให้นักศึกษาแล้ว ขอให้ตรวจสอบบัญชีตนเองด้วยนะคะ
▶โอนเงินค่าหอพัก 3600.- กรณีลดค่าบำรุงหอพักไปแล้ว
▶โอนเงินค่าหอพัก 4000.- สำหรับคนที่ชำระค่าหอพักยอดเต็มจำนวน
▶ค่าประกันของเสียหายหอพัก คนละ 500.-
▪ คืนค่าบำรุงหอพัก และค่าประกันของเสียหอพัก เทอม1/64
☑ ค่าบำรุงหอ 100% ยอด 4,000+ค่าประกันของเสียหอพัก 500 =4,500 บาท
☑ ค่าบำรุงหอพัก90% ยอด 3,600 + ค่าประกันของเสียหอพัก 500 = 4,100 บาท

Leave a Reply