ประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

ประกาศรับสมัคร/รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส.

  1. ใบสมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  2. แบบการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  3. แบบประวัติของผู้เข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง
    ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Social Share

Leave a Reply