คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส. รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา (ปริญญาโท)

ตำแหน่งอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา (ปริญญาโท) ตั้งแต่บัดนี้ – 27 ธันวาคม 2564
ช่องทางการสมัคร : https://jobs.psru.ac.th/

Social Share

Leave a Reply