ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต

ขอแสดงความยินดีกับ นายอภินันท์ อัตชู Apinan Attachoo
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม#ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 90,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจาก พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี

Leave a Reply