ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม📢📢
👉👉การกำหนดให้มหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%✅
➡️ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566 เป็นต้นไป
🔸🔸สวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่และซ้อนท้าย
🔹🔹ห้ามซ้อนสาม
**หากไม่สวมหมวกนิรภัยจะไม่อนุญาตให้เข้า-ออก ภายในมหาวิทยาลัยเด็ดขาด**

Social Share

Leave a Reply