นักศึกษา กยศ. ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษา กยศ. ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

นักศึกษาเงินกู้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ที่จะขอรับใบเสร็จเพื่อทำการเบิกราชการ โดยนำเลขที่ใบเสร็จ ที่ขึ้นต้องด้วย L เช่น 64L000000 และบัตรนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ขอรับใบเสร็จได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์

นักศึกษาตรวจสอบชื่อและเลขที่ใบเสร็จ ภาคเรียนที่ 3/2563

ตรวจสอบเลขที่ใบเสร็จ  >> คลิก <<

หน่วยทุนการศึกษา งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า

Facebook :กยศ.มรพส. โทร. 055-267000-2 ต่อ 9602  , 055-267079

Social Share

Leave a Reply