มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสโมสรโรตารี พิษณุโลก เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนจิตอาสา บริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับสโมสรโรตารี พิษณุโลก เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ประชาชนจิตอาสา บริจาคโลหิต สู้วิกฤติ COVID-19 ครั้งที่ 2
วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-12.00 น. ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารทีปวิชญ์ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว
เพื่อมอบให้แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลพุทธชินราช ซึ่งกำลังขาดแคลนเลือดในการรักษาพยาบาลให้แก่ผู้ป่วยขั้นวิกฤติ อยู่ในขณะนี้
โดยผู้บริจาคโลหิตทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรการเป็นจิตอาสาจากมหาวิทยาลัย โดยผู้ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตจะต้องแจ้งข้อมูลการบริจาคโลหิตล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย
โดยคลิกเลือกที่ปุ่มแจ้งข้อมูลบริจาคโลหิต

Social Share

Leave a Reply