นักศึกษารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มีนาคม 2564 ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดยนางสาวภัทรวรรณ ประสพผล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดงานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม นำนักศึกษา จำนวน 4 คน เข้ารับมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาและกำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบทุนพระราชทานฯ ณ ห้องสมเด็จพระเอกาทศรถ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

Social Share

Leave a Reply