สรุปการดำเนินงาน “วิศวกรสังคม” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สรุปการดำเนินงาน “วิศวกรสังคม” โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมโดย ผศ.ดร.จิราพัทธ์ แก้วศรีทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ

Leave a Reply