อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับทีม Zabza – Cricket ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดีกับทีม Zabza – Cricket ทีมนักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ ผ่านเข้ารอบ 12 ทีม จาก 64 ทีมทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดผลงานรางวัล Best of the Best โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564
โดยจะมีการแข่งขันในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 ผ่านออนไลน์ระบบ Microsoft Teams ด้วยผลงานน้ำพริกจิ้งหรีดจากวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจิ้งหรีดตำบลหนองพระ โดยทีม Zabza-Cricket ประกอบด้วย
นางสาวพรธิภา หลีน้อย
นางสาวพิจิตรา เรียนหมี
นางสาวยุวลักษณ์ แน่งแหยม
นายทนงศักดิ์ ธัมโคตร์
นางสาวโสรญา นงท้วม
นางสาวอรนาฏ คนกล้า
นางสาววราภรณ์ ยาใจ
นางสาวอมรลดา คล่องการงาน
โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาทีม สังกัด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้แก่
ผศ.ดร.ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล
อาจารย์มณีจันทร์ มาสูตร
อาจารย์ดาวเด่น สัญญโภชน์
🙏อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ ขอขอบพระคุณธนาคารออมสินที่ได้สนับสนุนการทำโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อส่งเสริมและพัฒนาชุมชน และขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทีมทุกท่าน ขอบคุณน้องๆศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการและทำกิจกรรมดีๆร่วมกันค่ะ
🎉💖 ร่วมส่งกำลังใจให้กับทีมนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วยนะคะ 🎉🎖😊

Leave a Reply