เหลือเวลาอีก10วัน เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย Scopus และ Scival เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566

เชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลตัวชี้วัดผลงานวิจัย
Scopus และ Scival เข้าใช้งานได้ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2566
▪️SCOPUS เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมที่รวมรวมบทคัดย่อและการอ้างอิงจากวารสารวิชาการ โดยมีบทความ
มากกว่า 20,000 เรื่องจากสํานักพิมพ์มากกว่า5,000 แห่ง ที่เน้นในด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาการ การแพทย์
Scopus ยังคงมีการให้บริการรายละเอียดผู้แต่ง บทความรวมไปถึงรายละเอียดของมหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยเพิ่มเติมนอกเหนือจากบทคัดย่องานวิจัย โดยรวมไปถึงการให้บริการระบบแจ้งเตือนหากมีผลงานวิจัยใหม่เพิ่มเข้ามา หรือมีการเพิ่มการอ้างอิง เพื่อใช้ในการคํานวณค่า h-index ของผู้แต่ง
📌สืบค้นได้ที่ https://www.scopus.com/

▪️Scival เป็นฐานข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล , การออกรายงานให้แก่มหาวิทยาลัยทั้งในเรื่อง ลําดับของ
มหาวิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบระดับนานาชาติ หรือภายในประเทศ , สถิติผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในด้าน
ต่างๆ ,การดู Trends ของเทคโนโลยีต่างๆ, การทําการเปรียบเทียบระหว่างมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอื่นๆ (Ranking), การเปรียบเทียบผลงานวิจัยในด้านเฉพาะทางต่างๆ
📌สืบค้นได้ที่ URL: https://scival.com/

———————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️: 0-5526-7224-5
📧:lib_pibul@live.psru.ac.th
🌐: library.psru.ac.th/

Social Share

Leave a Reply