สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📌ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ปี พ.ศ. 2563
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 17.00 น.
ท่านสามารถลงทะเบียนผ่าน Link หรือ QRCode
❌❌❌หมดเขตวันที่ 1 ธันวาคม 2564
👉ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
👉อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM
👉ต้องลงทะเบียนก่อน
โทร. 055-267093
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfD8sT926uVOn…/viewform

Social Share

Leave a Reply