สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง” 24 มี.ค.นี้ รูปแบบ Onside และ Online

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มรพส. ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง” 24 มี.ค.นี้ รูปแบบ Onside และ Online

สภาคณาจารย์และข้าราชการ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม ขอเชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมอบรม “การวางแผนภาษีและการยื่นภาษีอย่างถูกต้อง”  โครงการสภาคณาจารย์และข้าราชการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม ท.209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ส่วนทะเลแก้ว เวลา 13.00 – 16.30 น.  หรือเข้าร่วมประชุมแบบ Online ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://202.29.80.46/~senate2019/senate2019/index.php/2019/08/06/senate060862/

 

Social Share

Leave a Reply