3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม”

3 ก.ค. 65 ผ่านความประทับใจไปเป็นรุ่นที่ 2 ของกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส65) “ก้าวแรก…สู่บัณฑิตพิบูลสงคราม”
▪️ พรุ่งนี้ น้องๆทุกคน สวมใส่เสื้อสีเหลือง พร้อมทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกทักษะ/ระดมสมอง อวดศักยภาพทางความคิด เราทุกคนพร้อมผลักดันน้องๆให้เป็น “วิศวกรสังคม” อย่างเต็มภาคภูมิ

Social Share

Leave a Reply