ให้นักศึกษาทุกคนผูกพร้อมเพย์เพื่อรับสิทธิ์

ให้นักศึกษาทุกคนผูกพร้อมเพย์เพื่อรับสิทธิ์
▪ มรพส. ดำเนินการช่วยเหลือนักศึกษาทุกคน ทุกระดับ ตามนโยบายรัฐบาล และ อว. ลดค่าบำรุงการศึกษา 50% ปีการศึกษา 1/2564
โดยให้ #นักศึกษาทุกคน#ทุกระดับ ดำเนินการผูกพร้อมเพย์ผ่านรหัสประชาชน(เท่านั้น)
▶จากนั้น ระบบจะเปิด 17 ส.ค.64 เพื่อให้ นศ.เข้าไปยืนยันรับสิทธิ์การลดฯ 50% พร้อมแนบหลักฐานการผูกพร้อมเพย์ (ในแอพลิเคชั่น ธ.) เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบ (ซึ่งดำเนินการเหมือนกันทุก ม. ทั่วประเทศ)
☑ ทั้งนี้ หากนักศึกษาลงทะเบียนครบถ้วน ทาง ม.จะดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้ อว.เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
#เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์รีบดำเนินการด่วนค่ะ / #ทุกคนนะคะ ทั้งที่ชำระเงินแล้วและยังไม่ได้ชำระเงินค่ะ ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ ทุกระดับ (ป.ตรี โท เอก และ ป.ผู้ช่วยพยาบาล)

📲ติดตามอัพเดทข้อมูลทางหน้าเพจนี้นะคะ
ข้อมูลครบถ้วนเร็ว ก็จะสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เร็วยิ่งขึ้น

Social Share

Leave a Reply