ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า เพื่อซ่อมแซมสายเมนหม้อแปลงไฟฟ้า บริเวณสี่แยกโรงยิมเนเซียม

ประกาศขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้า
เพื่อซ่อมแซมสายเมนหม้อแปลงไฟฟ้า
บริเวณสี่แยกโรงยิมเนเซียม
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00-12.00 น.

Social Share

Leave a Reply