กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5

กองพัฒนานักศึกษา มรพส. จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา กยศ.มรพส. 65 สำหรับนักศึกษาใหม่ (รหัส 65) และนักศึกษาปัจจุบันที่มีความประสงค์จะเป็นผู้กู้รายใหม่ ชั้นปีที่ 2-5
เพื่อชี้แจงรายละเอียด ขั้นตอนการดำเนินการสำหรับนักศึกษาที่่มีความประสงค์กู้ยืมเพื่อการศึกษา
โอกาสเดียวกันนี้ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษา มรพส. นักศึกษาใหม่ (รหัส 65) เพื่อแนะนำ และชี้แจงรายละเอียด
รวมถึงบริการต่างๆ ของหอพักฯ ผ่านช่องทาง Facebook Live : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
โดยมี ผศ.ดร.ธนสาร เพ็งพุ่ม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน
พร้อมด้วยนายอำพน กลีบปาน ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวรายงาน วันที่ 30 มิถุนายน 2565

Social Share

Leave a Reply