สรุปรายชื่อชุดวิชาชีพ มรพส.ประจำปี 2565

#เตรียมพร้อมเปิดหลักสูตรวิชาชีพ ▪️ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เห็นชอบเปิดหลักสูตรวิชาชีพ จำนวน 49 ชุดวิชา เป็นแห่งแรก เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในสังคม จัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบ Online และ On – site ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัย มีมติรับทราบผลการจัดทำสัมมนากำหนดบัญชีรายชื่อวิชาชีพ จำนวน 49 ชุดวิชา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม ที่ผ่านมา และเตรียมเปิดสอนหลักสูตรต่างๆ เร็วๆ นี้ ☑️ ดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ QR Code / คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/Kp9vx

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป ติดตามได้ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัยฯ www.psru.ac.th

หรือ facebook fanpage : ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Social Share

Leave a Reply