เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา มรพส. โดย งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ บริษัท ซูเปอร์เรซูเม่ จำกัด จัดกิจกรรมบรรยาย พร้อม workshop เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ยังไงก็ได้งาน โดยคุณอวิกา คูหาสวัสดิ์ วิทยากรพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสมัครงานให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ก่อนสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2563

โดยได้รับเกียรติ จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัยวรรณ ฉัตรธง คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร และคณะเป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้อง 325 อาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 80 คน

Social Share

Leave a Reply