“มอบทุนการศึกษาให้ 5 ท่านแรก” หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษา

“มอบทุนการศึกษาให้ 5 ท่านแรก” หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มอบทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทุนละ 4,000 บาท จำนวน 5 ทุน คุณสมบัติ 1.เป็นนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

Read more