หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565
#รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
#ทุนเรียนฟรี (ทุนเพชรกาซะลอง) จำนวน 2 ทุน
สมัครเรียนได้ที่ https://reg.psru.ac.th

หรือด้วยตนเองที่ กองบริการการศึกษา ชั้น 1 อาคารพิบูลวิชญ์ มร.พิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแก้ว)
Tel: 055-267050 ,055-267000 ต่อ 8785-8787
Line : @reg.psru

Social Share

Leave a Reply