อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี กับนายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

👍👍อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🔷🔷มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม🔷🔷
🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับนายณัฐสิทธิ์ ถิ่นสุข
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
✏️✏️ที่ได้รับรางวัล เกียรติบัตรชมเชยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน” ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ประเภทนักศึกษาพิการด้านร่างกาย
🔷ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้

Social Share

Leave a Reply