นักศึกษารางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษาภาคเหนือ อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

👍👍อีกหนึ่งความภูมิใจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🔷🔷มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ขอแสดงความยินดี
🏆🏆กับนายเมธานันท์ เนียมเปี่ยม นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
🔶🔶ที่ได้รับรางวัลนักศึกษาพระราชทานระดับอุดมศึกษา (ขนาดใหญ่) ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2563
🔷🔷ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้
Cr. กองพัฒนานักศึกษา มรพส.

Social Share

Leave a Reply