วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส. ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565

🎉🎉วารสาร TCI กลุ่มที่ 2🎉🎉
👉วารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม มรพส.
👉ผ่านผลการประเมินคุณภาพวารสารใหม่
เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2565
👉ซึ่งได้วารสารกลุ่มที่ 2 รับรองตั้งแต่ฉบับที่ 1 ปี 2565 ถึง ฉบับที่ 3 ปี 2567

Social Share

Leave a Reply