โครงการประกวดหนังสั้น ชาติไทยในดวงตา

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เชิญชวน นักเรียน – นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งเรื่องย่อของหนังสั้น ภายใต้ชื่อเรื่อง “ชาติไทยในดวงตา “ ความยาว 30 นาที ในมุมมองและทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ของตนเอง ความยาวไม่เกิน A4 โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้เงินทุนสนับสนุน ในการผลิตหนังสั้นร่วมกัน 250,000 บาท

Leave a Reply