มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอับดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 2564  The Most Popular Universities in Thailand 2021

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอับดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ 2564 🥇
The Most Popular Universities in Thailand 2021
.
🔰ได้แก่
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
2 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
6 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
.
🔰 การจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม โดยผลการสำรวจประจำปี 2564 ผลโหวตจากความคิดเห็นนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วประเทศ (สำรวจทางออนไลน์)
.
🔰 ดำเนินการโดย :
สถาบันจัดอันดับด้านการศึกษา Thailand Education Ranking (TER)
www.thaitopu.com
#dek64 #dek65 #ThaiTopU #เรียนไหนดี

ดูน้อยลง

Leave a Reply