มรพส. โอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรอบที่ 2 วันนี้ จะทำการโอนเงินค่าสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 1,910 ราย รายละ 2,000 บาท (ภาคการศึกษา 1/2564)

#โอนเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมรอบที่2วันนี้▪ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยกองคลัง ทำการโอนเงินค่าสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ครั้งที่ 2 ให้กับนักศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์ลงทะเบียนในระบบ จำนวน 1,910 ราย รายละ 2,000 บาท (ภาคการศึกษา 1/2564)#สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินหลังวันที่ 20 ก.ค. (รอบที่ 2) เตรียมเอกสารให้พร้อมนะคะ ทาง ม.จะเปิดระบบให้ลงทะเบียนประมาณต้นเดือน ก.ย.64

Social Share

Leave a Reply