กิจกรรมปลูกต้นผลไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่

▪️ กิจกรรมปลูกต้นผลไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ณ บริเวณศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฏีใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว (9 มิถุนายน 2565)

Social Share

Leave a Reply