มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG)

#มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ BCG (U2T for BCG)
☑️ ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่ https://shorturl.asia/gEGvB
▪️ วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2565 ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้ารับการสัมภาษณ์จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
▪️ ตรวจสอบหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ได้ที่ htpsi//cesearch.psruar th/U24/ .
☑️ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 27 มิถุนายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ hitps://www.psru.ac.th .
▪️ ระยะเวลาการดำเนินโครงการในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือก เริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 สิ้นสุดการปฏิบัติงานในวันที่ 30 กันยายน 2565 .
#วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม : ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติสร้างสรรค์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่สังคม

Social Share

Leave a Reply