มรพส.ขอเชิญชวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคน มาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เราได้เจอกันแบบ (On site)

▶มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ◀
📣ขอเชิญชวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยทุกคน มาร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
☀️ให้เราได้เจอกันแบบ (On site)☀️
🔊ตามนโยบาย “เปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัย” ของรัฐบาล
❤️❤️รีบไปต่อคิวกันนะคะ❤️❤️

Leave a Reply