ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส.(ส่วนทะเลแก้ว) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์” (Pfizer) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19

ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)
💉 เปิดให้บริการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ด้วยวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์” (Pfizer) สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 ดังนี้
1️⃣ ผู้ที่ฉีดวัคซีน “ซิโนแวค” (Sinovac) หรือ “ซิโนฟาร์ม” (Sinopharm) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 1 เดือน
2️⃣ ผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็ม 1 “ซิโนแวค”(Sinovac) เข็ม 2 “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) หรือ “ไฟเซอร์” (Pfizer) มากกว่า 3 เดือน
3️⃣ ผู้ที่ฉีดวัคซีน “แอสตร้าเซนเนก้า” (AstraZeneca) ครบ 2 เข็ม มากกว่า 3 เดือน
4️⃣ ผู้ที่ฉีดวัคซีน เข็ม 1 “แอสตร้าเซนเนก้า”(AstraZeneca) เข็ม 2 “ไฟเซอร์” (Pfizer) มากกว่า 6 เดือน
💉 เริ่มวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 08.30 – 14.30 น. (ยกเว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
💉 เดือนมกราคม 2565 เปิดให้บริการวันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 มกราคม 2565
————————————-
🏥 ศูนย์ฉีดวัคซีนหอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว) 🚫 ปิดให้บริการ วันที่ 30 – 31 ธันวาคม 2564 และ วันที่ 1 – 3 มกราคม 2565

Social Share

Leave a Reply