บริการ Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet เพื่อนำไปใช้ในการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

สำหรับท่านที่ต้องการนำรูปภาพไปใช้เป็น Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet ให้ดำเนินการดังนี้
1. คลิกขวาที่รูปภาพที่ต้องการ แล้วเลือก Save images as ท่านจะได้ภาพขนาด 1280×720 Pixels
2. บันทึกรูปภาพไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านและนำไปใช้เป็น Virtual Background สำหรับ Zoom และ Google Meet ในการประชุมออนไลน์และการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้