ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563
▪ วันที่ 7  กันยายน 2564 ผ่านระบบ Zoom Meeting

Leave a Reply