มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 10 จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดอันดับ TOP 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
โดยอยู่ในอันดับที่ 5679 ของโลก อันดับที่ 43 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
และ
ติดอันดับที่ 7 จาก 38 มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

อ้างอิงจากเว็บไซต์ https://webometrics.info/en/Asia/Thailand

 

 

Social Share

Leave a Reply